TECH - Technicky chytrý

BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY TOKOZ TECH

Jste si jistí, že je Váš domov bezpečný?

Podceňovat zabezpečení kanceláře, firmy, úřadu, domácnosti nebo obecně jakéhokoliv majetku se nevyplácí. Kombinovat bychom přitom měli různé prvky zabezpečení. V dnešní době je velký výběr mechanických zabezpečovacích prostředků. Chceme-li je pořídit za dobrou cenu, ale přitom mít kvalitní zboží, musíme se řídit těmito pravidly:

  • výrobek musí mít certifikát (ČSN EN 1303, ČSN EN 1627, ČSN EN 12320) nebo posouzení příslušné  akreditované zkušebny
  • vybírat si takové výrobky, které jsou odolné proti běžným vykrádacím metodám, jako jsou odvrtání, rozlomení, vyhmatání planžetou nebo bumping
  • pořídit si výrobek, aby byl v souladu s pojistnými podmínkami pojišťovny, která daný objekt  pojišťuje
  • v případě, že je výrobek vystaven vlivům venkovního prostředí (déšť, mráz) je dobré dbát na jeho  vysokou korozní odolnost, v případě prašného nebo zaolejovaného prostředí volit výrobek s vyhovující konstrukcí


Při výběru vhodného mechanismu je nutné si ujasnit, pro jaké dveře ho chceme použít, zda se jedná o vstup do objektu, sklepa, garáže, oploceného pozemku atd. a nechat si poradit v prodejně s odborně zdatnou obsluhou. Čtěte návody a informace na obalech.